Sakramenty święte - w chrześcijaństwie - widzialne znaki, które ustanowił Chrystus i przez które daje ludziom niewidzialną łaskę bożą. Sakramenty święte są dla żywych i dla wierzących. Artykułem wiary w kościele katolickim oraz prawosławnym jest, że istnieje siedem sakramentów. Są to:
Podział sakramentów
  • Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu (chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy (eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo).
  • Sakramenty, które można przjąć tylko w stanie łaski uświęcającej (bierzmowanie, eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów (chrzest, pokuta).
  • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii (kapłaństwo, małżeństwo)
Kościoły protestanckie w większości uznają tylko dwa sakramenty: chrzest i eucharystię.
W teologii katolickiej skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Sakramenty są ważne "ex opere operato" (jeżeli zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę), w pewnym stopniu niezależnie od wiary udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się z narodzinami i wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia - najważniejszy sakrament - jest znakiem pożywienia; pokuta - misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie chorych - misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.