SDPRR - Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, powstała w 1898 roku w Mińsku . Od 1903 roku, po II Zjeździe Partii w Brukseli, wewnętrznie podzielona na bolszewików i mienszewików. Od kiedy w 1912 roku, wykluczono z niej mienszewików stała się faktycznie partią bolszewicką - SDPRR.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.