Sól w języku potocznym

Sól w języku potocznym jest synonimem soli kuchennej czyli chlorku sodu. Od niepamiętnych czasów była jedną z najważniejszych przypraw i środków konserwujących, a jednocześnie jednym z najpowszechniejszych surowców chemicznych. Odegrała niemały wpływ na rozwój cywilizacji, będąc również przez stulecia, jeżeli nie milenia, jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie środków płatniczych. Pozyskiwano ją metodą kopalną, lub z odsalania wody morskiej i słonych jezior.

Sól jako związek chemiczny

W chemii solami nazywamy związki chemiczne będące pochodnymi kwasów.

Nazewnictwo soli

Więcej informacji w artykule nomenklatura chemiczna - sole.

Metody otrzymywania soli

1. metal        + kwas       → sól  + wodór

2. tlenek metalu    + kwas       → sól  + woda

3. zasada       + kwas       → sól  + woda

4. tlenek metalu    + tlenek niemetalu → sól      (dotyczy tylko soli kwasów tlenowych)

5. wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu → sól  + woda (dotyczy tylko soli kwasów tlenowych)

6. metal        + niemetal     → sól      (dotyczy tylko soli kwasów beztlenowych)

7. kwas 1       + sól 1      → sól 2 + kwas 2

8. sól 1        + sól 2      → sól 3 + sól 4

9. sól met. słabego  + metal aktywny  → sól  + metal

np. siarczek miedzi(II) CuS
 • 1. Cu + H2S → CuS + H2
 • 2. CuO + H2S → CuS + H2O
 • 3. Cu(OH)2 + H2S → CuS + 2H2O
 • 4. Nie można otrzymać tą metodą.
 • 5. Nie można otrzymać tą metodą.
 • 6. Cu + S → CuS
 • 7. H2S + CuCl2 → CuS↓ + 2HCl
 • 8. Na2S + CuCl2 → CuS↓ + 2NaCl
lub fosforan(V) magnezu Mg3(PO4)2
 • 1. 3Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2
 • 2. 3MgO + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2O
 • 3. 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 6H2O
 • 4. 6MgO + P4O10 → 2Mg3(PO4)2
 • 5. 6Mg(OH)2 + P4O10 → 2Mg3(PO4)2 + 6H2O
 • 6. Nie można otrzymać tą metodą.
 • 7. 2H3PO4 + 3MgCl2 → Mg3(PO4)2↓ + 6HCl
 • 8. 2Na3PO4 + 3MgCl2 → Mg3(PO4)2↓ + 6NaCl

Rodzaje soli

Roztwory wodne soli mocnych kwasów i mocnych zasad mają zwykle odczyn obojętny. Sole słabych kwasów i słabych zasad mogą dawać odczyn zasadowy lub kwaśny, zależnie od charakteru drugiej części cząsteczki. Stąd wyróżnia się sole obojętne, kwaśne i zasadowe.
Istnieją również: hydroksysole, wodorosole, sole uwodnione, kompleksowe...

Nazwy potoczne niektórych soli

Szereg popularnych związków chemicznych będących solami doczekało się również nazw własnych:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.