Rzeczpospolita Polska, w skrócie RP to oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1918 - 1952 oraz od 1989 do dnia dzisiejszego.
Termin rzeczpospolita znaczy to samo co pochodząca z łaciny republika, jednak tradycyjnie jest stosowany niemal wyłącznie w odniesieniu do Polski lub Republiki Rzymskiej.
Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
W historii Polski wyróżnia się cztery RP:
  • Pierwsza Rzeczpospolita, zwana również Rzecząpospolitą szlachecką lub też jak brzmiała jej oficjalna nazwa od unii lubelskiej w 1569 Rzecząpospolitą Obojga Narodów. I RP była państwem demokracji szlacheckiej, w którym prawa polityczne przysługiwały 10% mieszkańców co było bardzo dobrym wynikiem w ówczesnej Europie. Trudno wyznaczyć początek I Rzeczypospolitej, czasem symboliczną datą jest rok 1505 w którym wydano konstytucję "nihil novi"; końcem I Rzeczypospolitej jest jej III rozbiór w 1795 roku.
  • Druga Rzeczpospolita istniejąca w okresie międzywojennym. Istniała od 14 listopada 1918 r., tj. od przekazania przez Radę Regencyjną władzy w Królestwie Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Za jej koniec, w zależności od punktu widzenia, uważa się: rok 1939 (wybuch II wojny światowej; ta data jest najczęściej przyjmowana za datę graniczną), lata 1944 - 45 (przejęcie władzy przez komunistów), rok 1952 (zmiana nazwy oficjalnej kraju z RP na PRL) lub nawet lata 1990-1991 (zakończenie działalności przez rząd emigracyjny w Londynie). Po krótkim okresie kształtowania tymczasowego ustroju państwa (1918 rok) II RP stała się demokratyczną republiką parlamentarną (1919 - 1926), a następnie republiką rządzoną autorytarnie (1926 - 1939)przez sanację.
  • Rzeczpospolita po II wojnie światowej (ze względów ideologicznych bez numeru) w latach 1944-1952 patrz PRL
  • Trzecia Rzeczpospolita czyli Polska obecna, demokratyczna i suwerenna republika parlamentarna. Za jej początek uważa się: 4 czerwca 1989 (zwycięstwo Solidarności w wyborach kontraktowych), 24 sierpnia 1989 (powołanie przez Sejm Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera), 29 grudnia 1989 (nowelizacja konstytucji m.in. zmieniająca oficjalną nazwę kraju na Rzeczpospolita Polska) lub też 22 grudnia 1990 r. (przekazanie insygniów władzy przez prezydenta emigracyjnego podczas zaprzysiężenia prezydenta Lecha Wałęsy). Podczas tego ostatniego wydarzenia Wałęsa powiedział, że „z tą chwilą zaczyna się uroczyście Trzecia Rzeczpospolita Polska”.
    Czasami wymieniane są też późniejsze daty: pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne 27 października 1991 r., wyjście z Polski ostatnich wojsk rosyjskich 17 września 1993 r., czy nawet uchwalenie nowej konstytucji 2 kwietnia 1997 roku.


Jeśli szukasz informacji na temat dziennika „Rzeczpospolita” - przejdź do artykułu Rzeczpospolita .
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.