Rząd Leszka Millera, gabinet pod kierownictwem premiera Leszka Millera, powołany przez prezydenta Kwaśniewskiego 19 października 2001 po wygranych wyborach przez koalicję SLD-UP. Przejął władzę po ustąpieniu rządu Jerzego Buzka.
Rząd Leszka Millera ustąpił w maju 2004 roku, a Prezydent przyjął dymisję gabinetu 2 maja 2004, powołując na jego miejsce rząd Marka Belki.
W jego skład weszli: Ministrowie: Zmiany w składzie Rady Ministrów:
 • 6 lipca 2002
  • odwołany został wicepremier i minister finansów Marek Belka; jego miejsce (na obu stanowiskach) zajął Grzegorz Kołodko
  • odwołana została minister sprawiedliwości Barbara Piwnik; zastąpił ją Grzegorz Kurczuk
  • odwołany został minister kultury Andrzej Celiński; zastąpił go Waldemar Dąbrowski
 • 7 stycznia 2003
  • odwołany został minister gospodarki Jacek Piechota; resort gospodarki został połączony z resortem pracy i polityki społecznej, na czele którego stanął dotychczasowy minister pracy i polityki społecznej, Jerzy Hausner
  • odwołany został minister skarbu państwa Wiesław Kaczmarek; jego miejsce zajął Sławomir Cytrycki
  • powołany został minister, członek Rady Ministrów Lech Nikolski
 • 17 stycznia 2003
  • odwołany został minister zdrowia Mariusz Łapiński; jego miejsce zajął Marek Balicki
 • 3 marca 2003
  • odwołany został wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Jarosław Kalinowski; zastąpił go w resorcie rolnictwa (bez teki wicepremiera) Adam Tański
  • odwołany został minister środowiska Stanisław Żelichowski; zastąpił go Czesław Śleziak
 • 2 kwietnia 2004
  • odwołany został minister zdrowia Marek Balicki; jego miejsce zajął Leszek Sikorski
  • odwołany został minister skarbu państwa Sławomir Cytrycki; jego miejsce zajął Piotr Czyżewski
 • 16 czerwca 2003
  • odwołany został wicepremier, minister finansów Grzegorz Kołodko; jego miejsce zajął jako minister finansów (bez teki wicepremiera) Andrzej Raczko
  • Jerzy Hausner został powołany na stanowisko wicepremiera, zachowując jednocześnie tekę ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej
  • Danuta Hübner została powołana na stanowisko ministra, członka Rady Ministrów
 • 2 lipca 2003
  • odwołany został minister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Tański; zastąpił go Wojciech Olejniczak
 • 21 stycznia 2004
  • odwołany został minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik; zastąpił go Józef Oleksy, powołany jednocześnie na stanowisko wicepremiera
  • odwołany został minister skarbu państwa Piotr Czyżewski
 • 28 stycznia 2004
 • 21 kwietnia 2004
  • w związku z wyborem wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Józefa Oleksego na urząd marszałka Sejmu, premier powierzył czasowe kierowanie resortem spraw wewnętrznych ministrowi obrony narodowej, Jerzemu Szmajdzińskiemu
 • 30 kwietnia 2004
  • ze składu rządu została odwołana Danuta Hübner - minister ds. europejskichPublikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.