Rząd Jerzego Buzka, gabinet pod kierownictwem premiera Jerzego Buzka, powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 17 października 1997 roku po wygranych wyborach przez partię AWS. Przejął władzę po ustąpieniu rządu Włodzimierza Cimoszewicza.31 października 1997 został zaprzysiężony cały skład Rada Ministrów. 10 listopada 1997 premier Jerzy Buzek wygłosił expose. 11 listopada Sejm udzielił wotum zaufania. Rząd Jerzego Buzka ustąpił 19 października 2001 roku, w wyniku przegranych wyborów parlamentarnych, a prezydent powołał rząd Leszka Millera.
W skład rządu weszli: Ministrowie: Zmiany w rządzie:
 • 27 lipca 1998
 • 8 grudnia 1998
 • 26 marca 1999
  • odwołany został minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Jacek Janiszewski, na jego miejsce powołany został Artur Balazs
  • odwołany został minister zdrowia i opieki społecznej Wojciech Maksymowicz, na jego miejsce powołana została Franciszka Cegielska
  • odwołany został minister łączności Marek Zdrojewski, na jego miejsce powołany został Maciej Srebro
  • odwołana została minister kultury i sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa, na jej miejsce powołany został Andrzej Zakrzewski
  • odwołana została minister Teresa Kamińska
  • odwołany został minister Jerzy Widzyk
  • odwołany został minister Wiesław Walendziak
  • odwołany został minister Ryszard Czarnecki
 • 3 września 1999
 • 7 października 1999 Marek Biernacki został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji
 • 19 października 1999
  • powołany został wicepremier Longin Komołowski
  • minister zdrowia i opieki społecznej Franciszka Cegielska objęła stanowisko ministra zdrowia
  • minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Artur Balazs objął stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi
  • minister kultury i sztuki Andrzej Zakrzewski objął stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego
 • 10 lutego 2000
  • zmarł minister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Zakrzewski
 • 16 marca 2000
  • odwołany został minister łączności Maciej Srebro, na jego miejsce powołano Tomasza Szyszko
  • nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego został Kazimierz Michał Ujazdowski
 • 8 czerwca 2000
 • 12 czerwca 2000
  • na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów powołany został Janusz Steinhoff
  • na stanowisko ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego powołany został Lech Kaczyński
  • na stanowisko ministra transportu i gospodarki morskiej powołany został Jerzy Widzyk
 • 16 czerwca 2000
 • 30 czerwca 2000
 • 20 lipca 2000
 • 16 sierpnia 2000
  • odwołany został minister skarbu Emil Wąsacz, na jego miejsce powołany został Andrzej Chronowski
 • 23 października 2000
 • 7 listopada 2000
  • na stanowisko ministra zdrowia powołany został Grzegorz Opala
 • 28 lutego 2001
  • odowłany został minister skarbu państwa Andrzej Chronowski, na jego miejsce powołana została Aldona Kamela-Sowińska
 • 4 lipca 2001
  • odwołany został minister sprawiedliwości, prokurator generalny Lech Kaczyński, na jego miejsce powołany został Stanisław Iwanicki
 • 12 lipca 2001
  • odwołany został minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, na jego miejsce powołany został Andrzej Zieliński
 • 18 lipca 2001
  • odwołany został minister łączności Tomasz Szyszko, pełniącym obowiązki ministra łączności został wicepremier, minister gospodarki Janusz Steinhoff
 • 24 lipca 2001
  • zlikwidowano Ministerstwo Łączności
 • 28 sierpnia 2001Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.