Rząd Jana Kucharzewskiego, gabinet pod kierownictwem premiera Jana Kucharzewskiego, powołany przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego 26 listopada 1917 roku po zablokowaniu przez Niemcy nominacji Adama hr. Tarnowskiego. 7 grudnia Rada Regencyjna zatwierdziła przedstawiony przez Kucharzewskiego skład rządu. Przejął administrację od Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu (departamenty byłego Wydziału wykonawczego Tymczasowej Rady Stanu bezpośrednio przekształciły się w odpowiednie ministerstwa). 12 lutego 1918 w związku z okolicznościami jakie towarzyszyły traktatowi brzeskiemu rząd zgłosił dymisję. 27 lutego przyjęła ją Rada Regencyjna, a miejsce rządu zajęło prowizorium rządowe Antoniego Ponikowskiego.
W jego skład weszli: Ministrowie:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.