Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, gabinet pod kierownictwem premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, posła Kongresu Liberalno-Demokratycznego, powołany przez Sejm 12 stycznia 1991 roku po nieudanej próbie stworzenia rządu Jana Olszewskiego. Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego złożył dymisję 5 grudnia 1991 roku na pierwszym posiedzeniu Sejmu wybranego w wyborach parlamentarnych.
Skład rządu: Ministrowie rządu:
 • Robert Głębocki - Minister edukacji narodowej
 • Janusz Lewandowski - Minister przekształceń własnościowych
 • Krzysztof Skubiszewski - Minister spraw zagranicznych
 • Marek Rostworowski - Minister kultury i sztuki
 • Piotr Kołodziejczyk - Minister obrony narodowej
 • Wiesław Chrzanowski - Minister sprawiedliwości
 • Adam Tański - Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej
 • Bronisław Kamiński - Minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
 • Michał Boni - Minister pracy i polityki socjalnej
 • Henryk Majewski - Minister spraw wewnętrznych
 • Ewaryst Waligórski - Minister transportu i gospodarki morskiej
 • Dariusz Ledworowski - Minister współpracy gospodarczej z zagranicą
 • Władysław Sidorowicz - Minister zdrowia i opieki społecznej
 • Adam Glapiński - Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa
 • Andrzej Zawiślak - Minister przemysłu
 • Jerzy Śleziak - Minister łączności
 • Krzysztof Żabiński - Minister, szef Urzędu Rady Ministrów
 • Jerzy Eysymont - Minister, Kierownik Centrowanego Urzędu Planowania
W związku z planowaną likwidacją lub przekształceniem resortów premier powołał także tymczasowych kierowników:
 • Stefan Amsterdamski - kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
 • Czesław Skowronek - kierownik Ministerstwa Rynku Wewnętrznego
Zmiany w rządzie:
 • 12 stycznia 1991
  • likwidacja Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, utworzenie Komitetu Badań Naukowych
 • 22 marca 1991
  • Witold Karczewski powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
 • 31 lipca 1991
  • odwołany został minister przemysłu Andrzej Zawiślak
  • odwołanie kierownika ministerstwa Rynku Wewnętrznego Czesława Skowronka
  • połączenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu (likwidacja Misterstwa Rynku Wewnętrznego i Ministerstwa Przemysłu
  • powołanie Henryki Bochaniarz na stanowisko ministra przemysłu i handlu
 • 25 listopada 1991
  • minister sprawiedliwości Wiesław Chrzanowski został wybrany na stanowisko marszałka Sejmu; premier powierzył tymczasowe kierowanie resortem podsekretarzowi stanu, Andrzejowi MarcinkowskiemuPublikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.