Rząd Jana Kantego Steczkowskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Jana Kantego Steczkowskiego, powołany przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego 4 kwietnia 1918 roku. Zastąpił prowizorium rządowe Antoniego Ponikowskiego. 23 października 1918 Rada Regencyjna odwołała gabinet, a na jego miejsce powołała rząd Józefa Świeżyńskiego.
W jego skład weszli: Ministrowie: Zmiany w składzie Rady Ministrów:
  • 17 kwietnia 1918
    • powołani zostali: Franciszek Radziwiłł – dyrektor Komisji Wojskowej (odpowiednik MON) oraz Bohdan Broniewski – minister przemysłu i handlu.
  • 26 lipca 1918
    • Na wniosek premiera Rada Regencyjna powierzyła stanowisko Wiceprezesa Ministrów Stanisławowi Dzierzbickiemu
  • 30 września 1918
    • Na wniosek Stanisława Dzierzbickiego Rada Regencyjna zastąpiła go na stanowisku wiceprezesa ministrów osobą Bohdana Broniewskiego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.