Rząd Hanny Suchockiej, gabinet pod kierownictwem premiera Hanny Suchockiej, powołany przez prezydenta Lecha Wałęsę 11 lipca 1992 roku po niepowodzeniu misji utworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka. 28 maja 1993 Sejm RP na wniosek NSZZ Solidarność, większością jednego głosu uchwalił wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 29 maja 1993 prezydent Lech Wałęsa w wyniku uchwalenia wotum nieufności bez jednoczesnego dokonania wyboru nowego premiera przez Sejm, skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień (na podstawie Małej Konstytucji), nie przyjął dymisji rządu Hanny Suchockiej i rozwiązał Parlament.
Rząd Hanny Suchockiej działał do 26 października 1993 roku, kiedy po wyborach parlamentarnych prezydent Lech Wałęsa powołał rząd Waldemara Pawlaka.
Skład rządu:
 • Hanna Suchocka - Prezes Rady Ministrów
 • Henryk Goryszewski - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister, przewodniczący Rady Ekonomicznej
 • Paweł Łączkowski - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister, przewodniczący Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów
Ministrowie rządu:
 • Jerzy Osiatyński - Minister finansów
 • Zdobysław Flisowski - Minister edukacji narodowej
 • Janusz Lewandowski - Minister przekształceń własnościowych
 • Krzysztof Skubiszewski - Minister spraw zagranicznych
 • vacat na stanowisku ministra kultury i sztuki, kierownikiem resortu został Piotr Łukasiewicz
 • Janusz Onyszkiewicz - Minister obrony narodowej
 • Gabriel Janowski - Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej
 • Zygmunt Hortmanowicz - Minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
 • Jacek Kuroń - Minister pracy i polityki socjalnej
 • Andrzej Milczanowski - Minister spraw wewnętrznych
 • Zbigniew Dyka - Minister sprawiedliwości
 • Witold Karczewski - Minister nauki, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
 • Zbigniew Jaworski - Minister transportu i gospodarki morskiej
 • Andrzej Arendarski - Minister współpracy gospodarczej z zagranicą
 • Andrzej Wojtyła - Minister zdrowia i opieki społecznej
 • Andrzej Bratkowski - Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa
 • Wacław Niewiarowski - Minister przemysłu i handlu
 • Krzysztof Kiljan - Minister łączności
 • Jan Krzysztof Bielecki - Minister ds. integracji z Unią Europejską
 • Jerzy Kropiwnicki - Kierownik Centrowanego Urzędu Planowania
 • Jan Maria Rokita - Minister, Szef Urzędu Rady Ministrów
 • Jerzy Eysymont - Minister, członek Rady Ministrów
 • Jerzy Kamiński - Minister, członek Rady Ministrów
Zmiany w rządzie:
 • 11 lutego 1993
  • powołanie Jerzego Górala na stanowisko ministra kultury i sztuki
 • 17 marca 1993
  • odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Dyki, na jego miejsce powołany został Jan PiątkowskiPublikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.