Rycerz - wojownik walczący konno lub pieszo posiadający specjalny status społeczny, którego postępowanie opierało się na specjalnym etosie (rycerskość, etos rycerski); przedstawiciel uprzywilejowanej warstwy feudalnej (m.in. prawo do noszenia herbu), zobowiązany w zamian do pełnienia służby wojskowej; za ramy czasowe epoki rycerskiej w Europie historycy na ogół przyjmują okres pomiędzy wiekiem X a XV, w późniejszych czasach posługiwanie się określeniem rycerz (rycerski) ma już raczej charakter symboliczny; szlachcic, żołnierz stanu rycerskiego...
We wszystkich dociekaniach na tematy rycerskie warto brać pod rozwagę opozycję ideału i rzeczywistości, a zwłaszcza fikcji literackiej i realiów historycznych. Niestety, w historii żadnego chyba kraju nie brakowało również tzw. "rycerzy-rabusiów" (niem. Raubritter). Kodeks rycerski:
Tradycję rycerską kultywują bractwa rycerskie.
Sławni polscy rycerze: Sławni rycerze nie-polscy:
 • Boucicaut
 • Gotfryd z Bouillon
 • Kusunoki Masashige
 • Minamoto Yoshitsune
 • Miyamoto Musashi
 • Peregryn z Wissenburga
 • Rajmund z Tuluzy
 • Saladyn
 • Skanderbeg
 • Tankred
 • Tsukahara Bukuden
 • Ulrich von Lichtenstein (to nie ten spod Grunwaldu!!!)
 • William Marchal
Sławni rycerze - bohaterowie pieśni i eposów (romansów) rycerskich: Polskie bractwa rycerskie
 • Chorągiew Rycerstwa Ziemi Łomżyńskiej
Bibliografia
 • Barber R. - "Rycerze i rycerskość", Bellona, Warszawa 2000
 • Brzustowicz B. - "Turniej rycerski w królestwie polskim w późnym Średniowieczu i Renesansie na tle europejskim", DiG, Warszawa 2004
 • Flori J. - "Rycerstwo średniowiecznej Francji", Volumen, Warszawa 1999
 • Huizinga J. - "Jesień średniowiecza", PIW, Warszawa 1967
 • Iwańczak W. - "Tropem rycerskiej przygody", PWN, Warszawa 1985
 • Le Goff, J. (red.) - "Człowiek średniowiecza", Warszawa 2000
 • Nadolski A. - "Broń i strój rycerstwa polskiego", Ossolineum, Wrocław 1979
 • Ossowska M. - "Ethos rycerski i jego odmiany", PWN, Warszawa 1973
 • Pastoureau M. - "Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu", PIW, Warszawa 1983
 • Piwowarczyk P. - "Obyczaj szlachecki w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV w.)", Wydawnictwo DiG, 2000
 • Skurzyński P. - "Rycerze polscy", Świat Książki
 • Żukowski R. - "Rycerstwo polskie X-XV w.", Volumen, Warszawa 1999
 • Żygulski Z. (Jun.) - "Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu", PWN, Warszawa 1982
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.