Rumunia

Rumunia (podgląd zawartości)

(România) jest państwem położonym w południowo-wschodniej Europie nad Morzem Czarnym. Ustrój polityczny Rumunia jest demokracją o systemie parlamentarno-gabinetowym. Władza ustawodawcza koncentruje się w dwuizbowym parlamencie: Izbie Deputowanych (Camera Deputaţilor) liczącej 343 członków oraz Senacie (Senate) ze 143 deputowanymi. Obie izby wybierane są co 4 lata w wyborach tajnych, równych bezpośrednich i proporcjonalnych.
Wyniki wyszukiwań związane z "Rumunia"
wyników 59