Ruch obrotowy to taki ruch, w którym wszystkie punkty ciała poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu. Np. ruch Ziemi wokół własnej osi.Jest to ruch złozony z ruchu postepowego srodka masy danego ciałą oraz ruchu obrotowego wzgleden pewnej osi. Środek masy ciała mozna uwazać za punkt materialny. Do opisania ruchu obrotowego uzywa się odmiennych pojęć od uzywanych do opisania ruchu postępowego.
Druga zasada dynamiki jest podstawowym prawem ruchu obrotowego
\[r\times F=M=\frac{dL}{dt} \] gdzie M jest momentem siły względem obranego punktu odniesienia, a L - krętem względem tego samego punktu odniesienia. Jezeli obrót odbywa się względem osi stałej lub sztywnej wówczas druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego moze być napisana w następujący sposób \[M=I\frac{d\omega}{dt}=I\epsilon \] gdzie M oznacza moment siły a I moment bezwładności względem osi obrotu. Czasem ta sama siła moze powodować ruch postępowy i obrotowy. Wówczas dzielnąc obie strony poprzedniego równania przez r oraz dodając po prawej stronie wyraz odnoszący się do ruchu postępowego mozna otrzymać II zasadę dynamiki w postaci bardziej ogólnej \[F=\frac{I\epsilon}{r}+ma \] Gdy brak momentu sił zewnętrznych (M=0), z równania \[M=I\frac{d\omega}{dt}=I\epsilon \] otrzymać mozna zasadę zachowania krętu\[L=I\omega = const \]
Moment bezwlasnosci 'I' punktu materialnego o masie m znajdujacej sie w odleglosci r od osi obrotu wyraza sie wzorem \[I=mr^2 \]
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.