Ruch Rewolucyjny im. Tupaca Amaru (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Tupamaros) - leninowsko-marksistowska organizacja terrorystyczna utworzona w Peru w roku 1984. Od 1986 roku prowadzi wojnę z rządami w swoim kraju. Jej pierwszym głośnym atakiem było zajęcie w lutym 1987 roku siedmiu stacji radiowych w Limie i odczytanie manifestu.

W latach 80. MRTA rośnie w siłę. Organizacja zajmuje się porwaniami i zabójstwami. W lutym 1989 roku policja aresztuje Victora Polaya (Comandante Rolando), przywódcę ruchu. Rok później Polay wraz z 46 innymi więźniami ucieka 300-metrowym tunelem z więzienia. Zostaje ponownie schwytany w 1992 roku i osadzony w pojedynczej celi na terenie bazy morskiej w Callao. Polay, pierwszy przywódca MRTA, studiował we Francji i Hiszpanii. Poznał tam, i nawet krótko wynajmowali wspólne mieszkanie, Alana Garcię, późniejszego prezydenta Peru, którego rządowi jako pierwszemu MRTA wypowiedziała wojnę.

Po ujęciu Polaya władzę wśród Tupamaros objął Nestor Cerpa Cartolini, znany jako Comandante Evaristo. W przeciwieństwie do innych liderów ruchu, którzy pochodzili z klasy średniej, Cerpa był z pochodzenia robotnikiem. W latach 70. zaangażował się w działalność ruchu związkowego. Podczas zorganizowanej przez niego okupacji fabryki zginęły cztery osoby. Cerpa odsiedział wówczas rok w więzieniu.

Po wyjściu z więzienia Cerpa związał się z ruchem lewicowym i zszedł do podziemia. Był jednym z założycieli MRTA.

Cerpa stał na czela komanda, które w grudniu 1996 roku zajęło ambasadę Japonii w Limie. Napastnicy zwolnili większość z przetrzymywanych i wzięli jako zakładników 72 osoby. Wśród nich znajdował się brat prezydenta Peru, kilku generałów, dowództwo policji, minister spraw zagranicznych, sędziowie Sądu Najwyższego, członkowie parlamentu oraz ambasadorowie Japonii i Boliwii. 22 kwietnia 1997 roku peruwiańskie służby bezpieczeństwa odbiły ambasadę, zabijając wszystkich 14 członków MRTA.

Ruch Rewolucyjny im. Tupaca Amaru wziął swoją nazwę od XVIII-wiecznego bohatera narodowego Peru, Indianina Tupaca Amaru, który stanął na czele ludowego powstania skierowanego przeciwko Hiszpanom.

Celem MRTA jest ustanowienie w Peru rządów socjalistycznych. Struktura militarna organizacji składa się z trzech stopni. Pierwszy z nich stanowią stali członkowie-żołnierze, których liczbę ocenia się na 300 do 600. Drugi stopień to doraźnie powoływane oddziały milicji, a trzeci - wiejskie komitety samoobrony.

W swojej historii MRTA odnotowała kilka znaczących sukcesów. U szczytu swojej potęgi pod koniec lat 80. jej bojownicy byli w stanie zdobyć nawet stolicę prowincji, miasto Juanji, zamieszkane przez 25 tysięcy osób.

MRTA nie uważa się za awangardę rewolucji, ale za jedną z wielu organizacji, które do rewolucji dążą. Jej liderzy uważają, że fabryki powinny należeć do robotników, ale nie powinny być kontrolowane przez państwo. Są przeciwni socjalistycznemu centralizmowi, który znamy np. z krajów Europy wschodniej. Uważają, że władzę powinni sprawować obywatele poprzez demokratycznie tworzone organizacje, komitety, struktury. Dlatego też MRTA sprzeciwia się Świetlistemu Szlakowi, który uważa za organizację stalinowską i chcącą wprowadzić dyktaturę. Zarzuca mu, iż nie próbuje przekonywać ludzi lecz ich zastrasza.

Przywódcy MRTA nie chcą społeczeństwa zbiurokratyzowanego ani demokracji przedstawicielskiej, w której wybory odbywają się raz na jakiś czas. Uważają, że demokratyczne rządy obywateli powinny polegać na możliwości ciągłego uczestnictwa w procesie rządzenia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.