Ruś Kijowska było to wczesnofeudalne państwo we wschodniej Europie, ze stolicą w Kijowie. W IX wieku książęta z dynastii Rurykowiczów zjednoczyli plemiona słowiańskie na południu i na północy. W drugiej połowie X i na początku XI wieku za panowania Świętosława i Włodzimierza Wielkiego dokonała się chrystianizacja w obrządku wschodnim, wzmocnienie struktury państwa i ekspansja terytorialna. Na skutek decyzji Jarosława Mądrego doszło do podziału i rozdrobnienia. Od XI do XIII wieku doszło do wzrostu potęgi miast (Nowogród Wielki, Psków) i licznych wojen feudalnych. Najazdy mongolskie w XIII wieku położyły kres państwu. Najsilniejszymi dzielnicami były:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.