To hasło jest błędne - podana tu definicja dotyczy pojęcia rozmaitości topologicznej.

Rozmaitość różniczkowa (lub po prostu rozmaitość), w matematyce jedno z podstawowych pojęć geometrii i topologii; jeśli daną przestrzeń topologiczną można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne z pewnym zbiorem otwartym w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, to daną przestrzeń topologiczną nazywa się rozmaitością n-wymiarową.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.