Rosyjska Akademia Nauk założona 1724 (otwarta 1725) w Petersburgu jako Akademia Nauk i Sztuk Pięknych, następnie przemianowywana na: Cesarską Akademię Nauk (koniec XVIII w.-1917), Rosyjską Akademię Nauk (1917-25) i Akademię Nauk ZSRR (1925-91); niemal od początku Rosyjska Akademia Nauk była jednym z najważniejszych towarzystw naukowych świata. Po 1917 roku nastąpił rozwój Rosyjskiej Akademii Nauk, utworzono nowe wydziały i instytuty, a także oddziały, które w większości przekształciły się z czasem w akademie republikańskie. Akademia stała się kierowniczym ośrodkiem koordynującym badania naukowe w ZSRR. W 1934 została przeniesiona do Moskwy. Na przełomie lat 70. i 80. w Akademii było zatrudnionych ok. 40 tys. osób, działających w blisko 250 instytutach. Członkami Rosyjskiej Akademii Nauk byli m.in.: król Stanisław August Poniatowski, Jan Śniadecki, Samuel Bogumił Linde, Henryk Sienkiewicz, Maria Skłodowska-Curie, Janusz Groszkowski, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Kuratowski.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.