Rondo (fr. rondeau) - instrumentalna forma muzyczna. Jedna z najstarszych lecz do dziś używana. Twórcą formy jest Francois Couperin.
Po raz pierwszy rondo wymienia w swym traktacie o muzyce Johannes de Grocheo. Była to ludowa forma taneczno-wokalna znana we Francji. Polegała ona na gromadnym tańcu i śpiewie wielu par - rondo właściwe, po czym na czoło wysuwała się jedna para tańcząc solowo i śpiewając przyśpiewki - kuplet. Okresy tańca grupowego przeplatane były kupletami w różnych aranżacjach.
Do muzyki instrumentalnej rondo weszło jako forma samodzielna lub jako część większego utworu - jako końcowa część sonaty, koncertu lub symfonii.
Pierwsze ronda miały strukturę podobną do pieśni trzyczęściowej: refren - kuplet - refren (A B A). Pierwotne rondo instrumentalne miało strukturę A B C A + coda. Z czasem rondo się rozbudowało i u klasyków przyjęło wielką formę ronda A B A C A B A
Znane Ronda:
Francois Couperin - Ronda
Ludwig van Beethoven - Rondo z Sonaty C-dur op.24
Fryderyk Chopin - Rondo E-dur op.16

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.