Roman Andrzej Tokarczyk (ur. 16 marca 1942 w Gródkach) - polski prawnik i filozof. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Zajmuje się etyką, historią doktryn polityczno-prawnych, filozofią prawa, komparatystyką prawniczą i prawem amerykańskim. Autor popularnych książek z tego zakresu. Tłumacz dzieł Hobbesa i Fullera.

Kariera

Ukończył Liceum Pedagogiczne w Biłgoraju (1961), następnie prawo i filozofię na UMCS (1966). Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie w latach 1969-1973. Stopień doktora dostał w 1970. Habilitował się w 1976. Tytuł profesora od 1990, profesora zwyczajnego od 1994.
Od 1979 kierownik Zakładu Teorii Organizacji Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji na UMCS. W latach 1996 – 2000 dziekan Wydziału Prawa i Ekonomii Studium Generale Sandomiriense. W latach 1993-1997 sędzia Trybunału Stanu.
Odbywał staże naukowe z Fundacji Fullbrighta m.in. w: International Research and Exchange Board w Nowym Jorku, w uniwersytetach Notre Dame, Harvard, Berkeley, Los Angeles i Fundacji NATO w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Kopenhadze.
Członek wielu organizacji naukowych m.in.: Polskiej Akademii Medycyny, Komitetów Naukowych PAN, The New York Academy of Sciences, Komitetu Wykonawczego The International Communal Studies Association.
Jest autorem terminu biojurysprudencja jako gałęzi prawoznawstwa obejmującej regulacje zagrożeń dla życia człowieka od chwili jego poczęcia aż do śmierci.
Życiowe motto: "Skoro nie można być uniwersalnym i wiedzieć wszystko, co się da wiedzieć o wszystkim, trzeba wiedzieć wszystko po trosze. O wiele bowiem piękniej jest wiedzieć coś ze wszystkiego, niż wiedzieć wszystko o jednym: to najpiękniejsza rzecz taka uniwersalność."
Blaise Pascal

Publikacje książkowe

 • Współczesne doktryny polityczne (1971)
 • Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera (1976)
 • Prawa narodzin, życia i śmierci (1984)
 • Hobbes. Zarys żywota i myśli (1987)
 • Historia filozofii prawa (1988)
 • Komparatystyka prawnicza (1989)
 • Gródki. Dzieje wsi roztoczańskiej (1992)
 • Filozofia prawa (1993)
 • Polska myśl utopijna (1995)
 • Prawo amerykańskie (1996)
 • Biojurysprudencja. Nowy nurt jurysprudencji (1997)
 • Współczesne kultury prawne (2000).
 • Turobin. Dzieje miejscowości (2002)
 • Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin (2003)
 • Etyka Prawnicza (2005)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.