Systematyka roślin
Królestwo: rośliny
Grupa glony
Typglaukocystofity
Typkrasnorosty
Typzielenice
  Klasaprazynofity
  Klasawatkowe
  Klasazielenice właściwe
  Klasaramienicowe
Grupa mszaki
Typmchy
  Klasamchy
Typwątrobowce
Typglewiki
Grupa paprotniki
Typwidłakowe
  Klasawidłaki
  Klasawidliczki
  Klasaporybliny
Typskrzypy
Typpsylotowe
Typpaprocie
Grupa nasienne
Typnasienne
  Klasasagowce
  Klasamiłorzębowe
  Klasagniotowe
  Klasaiglaste
  Klasadwuliścienne
  Klasajednoliścienne
Nazwa systematyczna:
Plantae
Rośliny (Plantae) - królestwo samożywnych organizmów lądowych, jak i wodnych o budowie tkankowej.
Dawniej termin oznaczał organizmy jedno- i wielokomórkowe o komórkach osłoniętych ścianami komórkowymi i/lub zdolne do samożywności. Ślad takiego ujęcia zachował się jedynie w zakresie zainteresowań tradycyjnej botaniki, która zajmowała się wszystkimi organizmami nie będącymi zwierzętami, od bakterii, poprzez grzyby, glony, mszaki po rośliny naczyniowe.
W obecnie obowiązującej systematyce wyodrębnia się rośliny zieloneklad zawierający zielenice wraz z ramienicami oraz ich potomków - rośliny lądowe.
Ze względu na wielokrotność występowania okresu rozwoju generatywnego, roślimy dzielimy na:
  • rośliny monokarpiczne - występuje u nich tylko jeden cykl rozwojowy.
  • rośliny polikarpiczne - cykl rozwoju generatywnego występuje wielokrotnie (byliny, krzewy i drzewa).
W zależności od typu budowy i trwałości pędu, a także cyklu rozwojowego rośliny dzielimy na: Niektóre rośliny w Polsce są objęte ochroną gatunkową. Są one wyszczególnione na liście gatunków roślin objętych ścisłą ochroną.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.