Riksdag nazwa parlamentu Szwecji, jednego z najstarszych w Europie; za jego początek uważa się zjazd przedstawicieli szlachty i miast oraz Rady Królewskiej w Arboga (1435); od poł. XVI w. czteroizbowe zgromadzenie stanowe (szlachta, mieszczaństwo, duchowieństwo, chłopi - przy czym udział tych ostatnich był ewenementem w Europie) o rosnącym udziale w sprawowaniu władzy, zwł. po wprowadzeniu uchwalonej 1809 konstytucji; 1866-1970 parlament dwuizbowy (do 1919 tylko mężczyźni, pod warunkiem spełnienia wymogów cenzusu majątkowego); od 1971 parlament jednoizbowy, 349 czł., kadencja 4-letnia (na mocy modyfikacji konstytucji z 1995).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.