Prządki - rezerwat przyrody nieożywionej na Pogórzu Dynowskim, na grzbiecie jednego z wzniesień Pasma Odrzykońskiego, między miejscowościami Korczyna i Czarnorzeki (na północ od Krosna). Powierzchnia 13,62 ha, rok założenia 1957. Położony w gminie Korczyna w województwie podkarpackim.
Rezerwat obejmuje grupę ostańców skalnych, o wysokości do ponad 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty. Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto.
numer wg rejestru wojewódzkiego - 9
powierzchnia wg aktu powołującego - 13,62 ha
dokument powołujący - M.P. 1957.18.143
rodzaj rezerwatu - geologiczny
przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) - grupa skał piaskowcowych wyróżniających się charakterystycznymi formami wytworzonymi wskutek erozji eolicznej

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.