W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:
"Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi."

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki: Tylko w rezerwatach ścisłych całkowicie wykluczenia się integrację człowieka w środowisko przyrodnicze. W rezerwatach częściowych dopuszcza się działalność człowieka, jednak działalność gospodarcza musi być jednak zaplanowana tak, aby nie zagrażała podstawowemu zadaniu rezerwatu.
W Polsce jest 1269 rezerwatów (stan na dzień 31 grudnia 1999), w tym ścisłych 81.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.