Rewolucja lutowa - wybuchła dnia 3 marca 1917 (wg kalendarza juliańskiego 18 lutego - stąd nazwa rewolucja lutowa).
W Piotrogrodzie wybuchł strajk robotników, który szybko się rozprzestrzenił i przekształcił w strajk powszechny. Władze starały się go stłumić, ale do strajku przystąpiło ponad 60 tys. żołnierzy garnizonu piotrogrodzkiego. Do strajków doszło także w innych rejonach Rosji. Wskutek starć car Rosji Mikołaj II abdykował. Przyczyny rewolucji: złe warunki życiowe ludności, chęć zakończenia wojny, zła sytuacja pracy robotników. Rewolucja lutowa zapoczątkowała dwuwładzę: Rządu Tymczasowego oraz rad delegatów robotniczych i żołnierskich.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.