Relikt (przeżytek) – termin biogeograficzny na określenie współczesnych zwierząt i roślin, które w przeszłości miały szerszy zasięg geograficzny, a obecnie zajmują obszar mniejszy. Bardzo często są to formy, które przetrwały w jakichś szczególnych warunkach duże zmiany klimatyczne lub które "przybyły" na tereny bardziej południowe z lodowcem i mimo jego cofania udało im się przetrwać w enklawach oddzielonych od obszaru pierwotnego (relikt glacjalny). Reliktami kserotermicznymi nazywa się organizmy, które przybyły na jakiś obszar w okresie ocieplenia klimatu (np. pomiędzy zlodowaceniami), a następnie zostały oddzielone od naturalnego obszaru występowania.
Relikty dzieli sie też na pierwotne (powstałe w wyniku naturalnych zmian środowiskowych) i wtórne, powstające w wyniku rabunkowej gospodarki człowieka na Ziemi.
W systematyce mianem reliktu określa się "niedobitki" różnych form życia, pozostałe po wymarłych grupach systematycznych (relikt ewolucyjny). Do tej grupy mozna zaliczyć amerykańskiego widłoroga (pozostałość fauny trzeciorzędowej Ameryki Północnej) czy "post-mezozoiczną" tuatarę na Nowej Zelandii.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.