Reklama społeczna to reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. W języku angielskim reklama społeczna określana jest jako social ad oraz (częściej) jako public service advertising (PSA).
Istnieją kontrowersje co do ścisłego określenia zakresu zainteresowań reklamy społecznej. Przykładowo trudno określić, czy należy do niej reklama artystyczna (która z jednej strony nie ma konkretnych celów, z drugiej może funkcjonować jako element animacji społeczno-kulturalnej, a ponadto jest formą promowania sztuki jako takiej. Ostatecznie jednak zwykle zostaje ona uznana jako "społeczna".
Natomiast nie każda reklama niekomercyjna jest społeczną - absolutnie za takową nie można uznać reklamy politycznej.

Reklama społeczna a marketing społeczny

Często z reklamą społeczną utożsamia się również inne działania z obrębu marketingu społecznego. Choć z punktu widzenia ortodoksji pojęciowej jest to błędem, w praktyce owo rozszerzenie znaczenia określenia reklama spoleczna przyjęło się w środowiskach z nią związanych. Stało się tak z dwóch przyczyn - po pierwsze wiele działań związanych z reklamą społeczną przenika się z innymi obszarami marketingu społecznego, po drugie określenie marketing w świadomości społecznej znacznie mocniej kojarzy się z komercją, niż słowo reklama - co wpływa na poziom akceptacji zjawiska.

Pomiędzy społecznością a komercją

R.s. często kojarzona jest z tzw. marketingiem społecznie zaangażowanym (Cause Related Marketing). Jest to błąd, gdyż o ile r.s. jest niekomercyjna, o tyle CRM jest formą pośrednią pomiędzy działaniem czysto zarobkowym, a społecznym.

Skuteczność

Zmierzenie efektywności reklamy społecznej często jest znacznie trudniejsze, niż w przypadku reklamy komercyjnej. Wynika to między innymi z faktu, iż w reklamie społecznej nie można korzystać z takich wskaźników, jak np. wielkość sprzedaży (chyba, że r.s. dotyczy np. apelu o pomoc finansową na określony cel). Mimo to badania skuteczności są możliwe i prowadzone.
Przykłady efektów kampanii reklam społecznych:
  • W listopadzie 1997, tzn. w czasie trwania kampanii "Powstrzymać przemoc domową", o 170% względem miesięcy poprzednich wzrosła ilość połączeń z Niebieską Linią.

Ośrodki

W Polsce najwiekszą organizacją zajmującą się szeroko rozumianą reklamą społeczną jest Fundacja Komunikacji Społecznej (dawna Fundacja Reklamy Społecznej). W Europie zachodniej na większą skalę dzialają między innymi holenderska Stichting Ideele Reclame i brytyjskie Central Office of Information (przy czym to drugie jako powiązane z brytyjskim rządem zajmuje sie nie tylko reklamą społeczną, ale również np. promocją euro. Z kolei w Stanach Zjednoczonych szczególną rolę w tym zakresie pełni Ad Council.

Przykładowe kampanie społeczne

  • Pij mleko, będziesz wielki
  • Muzyka Przeciwko Rasizmowi (ta kampania łączy różne elementy marketingu społecznego)
  • Cała Polska czyta dzieciom

Odnośniki

Link zewnętrzny:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.