Reguła przekory (inaczej reguła Le Chateliera-Brauna, reguła przekory Le Chateliera i Brauna) to jedna z podstawowych reguł dotyczących równowag dynamicznych.
Reguła ta mówi, że układ na który działa jakiś bodziec odpowiada w taki sposób aby przeciwdziałać bodźcowi.

W postaci ilościowej reguła to jest wyrażona przez prawo działania mas Guldberga i Waagego.
Przykłady:
  • Układ gazowy w zamkniętym pojemniku z tłokiem: gdy naciskamy na tłok, układ odpowiada zwiększaniem ciśnienia, aż do uzyskania równowagi sił.
  • Woda nasycona ditlenkiem węgla pod ciśnieniem (np. woda mineralna): po otwarciu naczynia ciśnienie p ditlenku węgla nad roztworem gwałtownie spada - układ przeciwdziała zmianie wydzielając z roztworu gazowy dwutlenek węgla (po ponownym zamknięciu naczynia ustala się nowy stan równowagi).
\[K(T) = \frac{p_{CO_{2(g)}}}{[1]} \]
w powyższym opisie zaniedbano wpływ reakcje CO2 z wodą a następnie dysocjacji na równowagę jego rozpuszczania w wodzie (wielkości w nawiasach kwadratowych [2] to stężenia
\[CO_{2(aq)} + H_{2}O \leftrightarrow H_{2}CO_{3} \]
\[H_{2}CO_{3} + H_{2}O \leftrightarrow H_{3}O^{+} + HCO_{3}^{-} \]
\[HCO_{3}^{-} + H_{2}O \leftrightarrow H_{3}O^{+} + CO_{3}^{2-} \]
(nie uwzględniono autodysocjacji wody).

  • Reakcja syntezy amoniaku z wodoru i azotu (proces Habera): produkty (gazowe) mają dwukrotnie (w przybliżeniu: porównaj gaz doskonały i gaz rzeczywisty) mniejszą objętość niż substraty z których powstają i wzrost ciśnienia (powodujący zmniejszenie objętości układu) faworyzuje stan równowagi reakcji z mniejszą ilością cząsteczek gazowych:
\[N_{2} + 3H_{2} \leftrightarrow 2NH_{3} \]
\[K(T) = \frac{p_{NH_{3}}^{2}} {p_{N_{2}} p_{H_{2}}^{3}} \]
gdzie K(T) jest stałą równowagi reakcji zależną od temperatury; aby zwiększyć szybkość reakcji prowadzi się ją wobec katalizatora, p - ciśnienia cząstkowe substratów i produktów (dla gazu rzeczywistego należałoby je zastąpić aktywnościami czyli lotnościami gazu (ang. fugacity).

  • Roztwór słabego elektrolitu, np. kwasu octowego: po dolaniu wody (rozcieńczeniu) zwiększa się stopień dysocjacji kwasu tak, że stężenie produktów dysocjacji rośnie, choć nie na tyle aby skompensować rozcieńczenie (ale jednocześnie tak, że żadne ze stężeń nie jest równe 0).
\[CH_{3}COOH + H_{2}O \leftrightarrow CH_{3}COO^{-} + H_{3}O^{+} \]
\[K_{a} = \frac {[3] [4]} {[5]} \]
gdzie Ka jest stałą dysocjacji kwasowej.
W powyższym wyrażeniu dla uproszczenia pominięto stężenie wody, które w rozcieńczonych roztworach wodnych jest praktycznie stałe i równe ok. 55,5 mol/dm3.
W przybliżonej formie (pomija autodysocjację wody) takie zachowanie słabych elektrolitów opisuje prawo rozcieńczeń Ostwalda 
\[K_{dys} = \frac {\alpha^{2} c} {1-\alpha} \]
gdzie Kdys jest stałą dysocjacji, α jest stopniem dysocjacji a c stężeniem słabego elektrolitu (łącznie forma jonowa i cząsteczkowa).

  • Roztwór słabego elektrolitu, np. kwasu octowego: po dodaniu mocnego kwasu (np. HCl), który jest zdysocjowany w niemal 100% zwiększa się stężenie jonów hydroniowych, ale jednocześnie spada stopień dysocjacji kwasu octowego. W ten sposób zmiana stężenia jonów hydroniowych jest w sumie mniejsza niż bodziec który ją spowodował (dodanie HCl).
UWAGA. Dość często przy podawaniu nazwy reguły przekory podaje się (błędnie) nazwisko Brown zamiast (prawidłowo) Braun.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.