Regionalizacja fizycznogeograficzna Europy - rodzaj regionalizacji, polegający na wydzieleniu pewnych obszarów w przestrzeni - regionów fizycznogeograficznych, które wykazują pewnien stopień wewnętrznej jedności wynikający z ich położenia geograficznego, historii rozwoju, charaktertu współczesnych procesów geograficznych oraz wzajemnego powiązania poszczególnych elementów tworzących daną jednostkę.
W podziale tym zastosowano dziesiętny system indeksacji regionów fizycznogeograficznych. Indeksacja jednostek fizycznogeograficznego podziału Europy nawiązuje do uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej Międzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej (FID) wg wersji poprawionej z 1971 roku. W systemie tym pominięto wstępny symbol I-924 oznaczający fizycznogeograficzną regionalizację Europy (1-925 Azja, 1-926 Afryka itd.). Znaczenie pozostałych cyfr kodu liczbowego przedstawia poniższa tabela:
 
System dziesiątkowy oznaczania regionów fizycznogeograficznych
Jednostka Cyfra
kodu
Przykład
megaregion 3 Pozaalpejska Europa Środkowa
prowincja 31 Niż Środkowoeuropejski
podprowincja 313 Pobrzeża Południowobałtyckie
makroregion 313.2 Pobrzeże Szczecińskie
mezoregion 313.21 Uznam i Wolin
mikroregion 313.211 Brama Świny

Europa Północna

 1. Półwysep Skandynawski, Masyw Fińsko-Karelski, wyspy na północnym Atlantyku

Europa Zachodnia

 2.Wielka Brytania, Francja
 3.Pozaalpejska Europa Środkowa
 4.Alpy wraz z obniżeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 5.Karpaty, Podkarpacie i Nizina Panońska

Europa Południowa

 6.Półwyspy i wyspy śródziemnomorskie

Europa Wschodnia

 7.Półwysep Krymski
 8.Niż Wschodnioeuropejski
 9.Ural

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.