Region - umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, odróżniający się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi. Regiony wydziela się (regionalizacja) w celu przestrzennego usystematyzowania materiału naukowego.
Wyodrębnia się regiony naturalne (regiony fizycznogeograficzne), kulturowe (o wspólnych cechach kulturowych), gospodarcze (o wspólnych centrach bądź powiązaniach gospodarczych; regiony przemysłowe, rolnicze, itp.), czy administracyjne (wyodrębnione prawnie jednostki administracji terenowej - podział administracyjny).
Pod względem organizacji wewnętrznej wyróżnia się regiony:
  • strefowe (powierzchniowe, formalne) - obszary względnie jednolite w zakresie pewnych cech, czyli skupiające sąsiadujące ze sobą tereny o podobnych cechach,
  • węzłowe - obszary objęte oddziaływaniem pewnego centrum (węzła), wokół którego skupione są pozostałe części tego regionu; natężenie cech wyróżniających region maleje od centrum ku peryferiom.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.