Regiel górny - jest to piętro roślinne usytuowane pomiędzy 1250 - 1550 m n.p.m. (aż po górną granicą lasu) w którym panuje klimat chłodny. W reglu górnym przeważa świerk. Bardzo podobny do regla dolnego, obecnie granice pięter w znacznym stopniu są zatarte. Piętra klimatyczno-roślinne w Karpatach:
regiel dolny – lasy bukowe; regiel górny – lasy świerkowe, jodłowe; piętro kosodrzewiny; hale – roślinność trawiasto-zielna, turnie


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.