Addycja (przyłączanie) - reakcja chemiczna, w wyniku której następuje przyłączenie jednej cząsteczki do drugiej bez powstawania żadnych produktów ubocznych.
Przykłady addycji:
H   H        Cl Cl
\  /         | |
C=C  + Cl-Cl -> H-C-C-H
/  \         | |
H   H        H H

eten chlor 1,2-dichloroetan

Reakcja addycji do węglowodorów składa się z dwóch etapów:
 • Do cząsteczki węglowodoru przyłącza się tzw. czynnik elektrofilowy (brakuje mu 2 lub więcej elektronów do konfiguracji gazu szlachetnego np. jeden z atomów chloru z Cl²).Czynnik ten rozrywa wiązanie pi tak, że jeden węgiel przejmuje całą parę elektronową. Do tego węgla przyłącza się czynnik elektrofilowy. Powstaje karbokation. Etap ten zachodzi bardzo powoli i istnieje duża szansa, że reakcja nie zajdzie.
 • Do węgla posiadającego ładunek ujemny (w 1 etapie po rozerwaniu wiązania pi pozostał bez pary elektronowej) przyłącza się drugi czynnik. Powstaje nowa cząsteczka o ładunku obojętnym. Etap ten zachodzi szybko.
W chemii organicznej reakcja addycji może zachodzić zgodnie (częściej) lub niezgodnie (rzadziej) z regułą Markownikowa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.