Reakcja jonowa to reakcja chemiczna, w której reagują z sobą bezpośrednio jony, lub jony z cząsteczkami elektrycznie obojętnymi.
Reakcje czysto-jonowe, tzn takie, w których wszystkie produkty i wszystkie substraty są wolnymi jonami są rzadko spotykane.
Zazwyczaj charakter jonowy posiada tylko część etapów reakcji nazywanych jonowymi. Etapy jonowe są często poprzedzone w fazie gazowej jonizacją, a w fazie ciekłej dysocjacją elektrolityczną i zakończone są rekombinacją jonów, lub reakcjami redoks.
Reakcje z udziałem jonów są bardzo powszechnie spotykane w naturze. Znaczna część reakcji biochemicznych ma taki charakter. Również wiele procesów przemysłowych opiera się na reakcjach jonowych. Są to np:
i wiele, wiele innych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.