Reakcja endotermiczna to reakcja chemiczna, która posiada ujemny bilans cieplny. Można też powiedzieć, że jest to reakcja w której ciepło znajduje się po stronie substratów, albo inaczej która pochłania energię termiczną.
Reakcje endotermiczne, wbrew rozpowszechnionych poglądom, często nie wymagają podgrzewania do ich zachodzenia. Mogą one czerpać energię termiczną z innych przemian zachodzących w układzie (np: ze zmian entropii) lub ich skutkiem może być po prostu obniżenie temperatury całego układu.
Reakcje endotermiczne nie zawsze jednak prowadzą automatycznie do ochłodzenia się układu rekacji. Jeśli towarzyszą im inne procesy (np: egzotermiczne rozpuszczanie produktu lub krystalizacja) bilans cieplny całej przemiany łącznie może wciąż być dodatni.
Odwrotnością reakcji endotermicznej jest reakcja egzotermiczna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.