Reakcja egzotermiczna to reakcja chemiczna, która posiada dodatni bilans cieplny. Można też powiedzieć, że jest to reakcja w której ciepło znajduje się po stronie produktów, albo inaczej która emituje ciepło.
Reakcje egzotermiczne, wbrew rozpowszechnionych poglądom, często nie wymagają chłodzenia do ich zachodzenia. Bardzo często, mimo że są egzotermiczne ich podgrzewanie często je przyspiesza. Reakcjom formalnie egzotermicznym mogą towarzyszyć inne przemiany (np: zmiany entropii układu, albo endotermiczne procesy rozpuszczana), które powodują, że bilans cieplny całego procesu może być mimo wszystko ujemny.
Odwrotnością reakcji egzotermicznej jest reakcja endotermiczna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.