Ratusz w Ostrowie Wielkopolskim. Trzeci w historii miasta ratusz, położony w Rynku.
Zaprojektowany w roku 1828 przez późniejszego nadwornego architekta Sanssouci Johanna Heinricha Häberlina, współpracownika Karla Schinkla. Był to obiekt piętrowy, z dziedzińcem i przejazdem w przyziemiu. Na parterze znajdowały się: odwach, wyszynk, waga miejska, kramy kupieckie i straż ogniowa, na piętrze: magistrat, sale sądowe i więzienie.
Pierwszej przebudowy dokonano w 1862 roku. Dziedzińczyk nakryto wówczas szklanym dachem i otoczono kolumnadą, a sam obiekt pełnił już tylko funkcje administracyjne. Przejazd w przyziemiu zlikwidowano na przełomie XIX i XX wieku. Podczas kolejnej przebudowy, w 1948 roku, nadbudowano piętro (likwidując jednocześnie dziedzińczyk). Obiekt modernizowano i restaurowano jeszcze w latach 1977-1985 i 2004-2005.
Przed przebudową w roku 1948 ratusz miał cechy tzw. stylu florentyńskiego (odmiana renesansu). Później nabrał więcej cech rensansowych i barokowych. Trzykondygnacyjny, tynkowany, z barokizującą wieżą zegarową wtopioną w korpus budynku. Parter i naroża są boniowane, całość opasana jest gzymasami, przyozdobiona kroksztynami, a od strony południowej znajduje się balkon wsparty filarach. Na zewnątrz budynku znajdują się pamiątkowe tablice oraz, na czele budynku, sentencja: Concordia res crescunt – Discordia maximae dilabuntur – W zgodzie małe rzeczy rosną – W niezgodzie największe się rozpadają. 2 maja 2005 r. w wieży ratuszowej umieszczona została, z myślą o kolejnych pokoleniach, miedzianą skrzynkę zawierającą między innymi akt spisany na okoliczność remontu ostrowskiego ratusza, płytę kompaktową z wykazem mieszkańców na dzień 8 maja 2005 r., podkowę szczęścia, Medal Sześćsetlecia Miasta Ostrowa, publikacje książkowe wydane w związku z miejskim jubileuszem, lokalne i regionalne gazety.
W budynku znajdują się restauracja oraz Muzeum Miasta Ostrowa Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj mają też miejsce koncerty z cyklu Jazz w Muzeum goszczące sławy polskiego, ale i światowego jazzu. Od grudnia 2003 roku z wieży zegarowej wygrywany jest hejnał miasta.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.