Podział na rasy ludzkie wynika z porównania następujących cech: kolor skóry i oczu, kształt głowy, kolor i kształt włosów, wielkość i budowa ciała, grupy krwi. W klasycznym podziale rasowym wyróżnia się 3 rasy główne:
Oprócz ras głównych wyróżnia się też formy pośrednie między rasami, czyli ludy mające mieszane cechy dwóch różnych ras. Są to: Klasyfikowanie ludności świata pod względem rasowym napotyka duże trudności. Wynikają one z ogromnego zróżnicowania rodzaju ludzkiego oraz migracji zarówno prehistorycznych, jak i późniejszych. O trudnościach z podziałem rasowym niech świadczy to, że w niektórych podziałach nie rozróżnia się form pośrednich między rasami (np. ludność południowo-wschodniej Azji zalicza się do brunatnej odmiany rasy żółtej, a Eskimosi przypisywani są do amerykańskiej gałęzi rasy żółtej.
Podany tu poniżej podział populacji ludzkich reprezentuję klasyfikację zaproponowaną przez prof. Carletona S. Coona w latach 60-tych ubiegłego stulecia.
Inną metodę klasyfikacji zaproponował harvardzki profesor Carleton S. Coon w latach 60-tych XX wieku. Poniżej podział odmian ludzkich w jego ujęciu. Odmiany:
 • 1.Australoids ( australoidzi Australii, Oceanii i południowo-wschodniej Azji)
 • 2. Capoids (khoisanoidzi, obecnie reprezentowana przez szczątkowe populacje z południowo-zachodniej Afryki, Buszmenów i Hotentotów)
 • 3. Congoids (negroidzi Afryki)
 • 4. Europeids (europeidzi Europy, zachodniej Azji i północnej Afryki)
 • 5. Mongoloids (mongoloidzi Azji północnej i wschodniej)
 • 6. Amerindians (Indianie amerykańscy, pochodna mongoloidów, wyróżniani spośród nich, głównie na podstawie cech genetycznych)
Odmiany dzielą się na głowne rasy a wśród nich można wyróźnić typy i podtypy.
 • 1. Odmiana australoidalna dzieli się na 2 główne rasy:
  • Aborygenów, czyli tubylców Australii.
  • Papuasów i Melanezyjczyków.
 • 2. Odmiana khoisanoidalna i negroidalna, przez wielu antropologów są grupowane w jedną odmianę. Mimo że występują między nimi znaczące różnice morfologiczne i genetyczne. Khoisanoidzi w czystej postaci to Buszmeni. Hotentoci to mieszanka z negroidami. Negroidzi dzielą się na na Pigmejów, Murzynów i Nilotów. Ludy Etiopii i Somalii są w znacznym stopniu wymieszane z europeidami.
 • 3. Odmiana europeidalna dzieli się na:
I. Rasa górnopaleolityczna- typy tu wymienione są umieszczone razem tylko ze względu na ich bardzo dalekie datujące się na Górny Paleolit pokrewieństwo (Borreby, Brunn, alpejski, uralski, laponoidalny). Są one obecnie zbyt zróżnicowane, by opisywać je razem, dlatego podzielone zostały na odrębne grupy.
A. Grupa środkowo-zachodnia(w Polsce reprezentuje go 15% populacji) B. Grupa północno-wschodnia C. Grupa północno-zachodnia (kromaniońska) II. Rasa śródziemnomorska A. B.Typy mieszane alpejsko-śródziemnomorskie: Choć są to mieszanki, to nie nazywa się ich podtypami ze względu na czas kiedy się ukształtowały (około 4000 lat temu) i wynikającą z tego stabilizację cech antropologicznych.
III. Rasa nordyczna:
Typy proto-nordyczne: Obecne typy nordyczne: Podtypy mieszane rasy nordyckiej ze śródziemnomorską i górnopaleolityczną:
A. Podtypy mieszane między typami należącymi do rasy górnopaleolitycznej(kromaniońskiej) i nordyckiej:
B. Podtypy atlantyckie (północno-zachodnie) - mieszanki z typem atlantycko-śródziemnomorskim:
C.Podtypy wschodnie (mieszanki z typem uralskim):
D. Podtypy południowe (mieszanki z typami dynarskim i alpejskim),(w Polsce reprezentuje je 20% populacji):
 • 4. Odmiana mongoloidalna dzieli się miedzy innymi na:
 • 5. Odmiana ameroindiańska dzieli się, między innymi, na:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.