Rafineria ropy naftowej - podstawowy zakład przemysłu petrochemicznego wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce wytwarzane z ropy naftowej.
Na skalę przemysłową rektyfikacja ropy naftowej odbywa się w rafineriach, w kolumnach rektyfikacyjnych. Każdy z otrzymanych produktów rozdziela się dalej (np. mazut na wazelinę i parafinę) lub poddaje się innym przemianom chemicznym (np. dostosowanie benzyny jako paliwa do silników samochodowych lub lotniczych).
thumb|300px|Rafineria w Szkocja]
Procesy rafineryjne można podzielić na dwie kategorie:
Procesy zachowawcze - nie powodujące zmian chemicznych surowca, nie wpływające na wydajność produktu a wpływające na ich jakość: Procesy destrukcyjne - zmieniające skład chemiczny surowca i wpływające na wydajność produktów:
  • kraking termiczny i katalityczny - zamiana ciężkich frakcji w frakcje lżejsze
  • koksowanie - rozkład surowca pod wpływem temperatury
  • piroliza
  • reforming - polega na aromatyzacji węglowodorów naftenowych; produktem reformingu są benzyny o wysokich liczbach oktanowych
  • izomeryzacja - otrzymywanie węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach, a przez to zwiększenie liczby oktanowej surowca
  • uwodornienie - hydrorafinacja, hydrotreating i hydrokraking
Przy rafineriach istnieją też zazwyczaj oddziały produkujące polimery: polietylen, polipropylen i polistyren. Ubocznymi produkami rafinerii są także rozpuszczalniki organiczne takie jak eter naftowy, toluen i aceton.
Refineria di zeta
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.