Radom jest miastem leżącym w centralnej Polsce w województwie mazowieckim nad rzeką Mleczną. Liczba mieszkańców : 228,695 (styczeń 2004); obszar 111,7 km2. Słynie głównie z Zakładów Metalowych "Łucznik", fabryki obuwia: "Radoskór", obecnie w stanie upadłościowym oraz z corocznych pokazów lotniczych na przełomie sierpnia i września: Air Show. Do roku 1975 w województwie kieleckim, w latach 1975-1998 stolica województwa radomskiego, a od roku 1998 miasto powiatowe.
Miasto wielowyznaniowe (istnieje tu m.in. kilka społeczności o charakterze zielonoświątkowym/charyzmatycznym, np. społeczność Kościoła Wiary, pastorowana przez byłego muzyka grupy rockowej IRA Eugeniusza Świerczyńskiego).

Historia

 • VIII-IX wiek - założenie wczesnośredniowiecznej osady w dolinie rzeki Mlecznej (w rejonie dzisiejszego Starego Miasta)
 • II poł. X wieku - budowa grodu obronnego zwanego Piotrówką
 • 1155 - pierwsza pisana wzmianka o Radomiu w bulli papieża Hadriana IV
 • ok.1300 Stary Radom otrzymała prawa średzkie.
 • 1340 - Kazimierz Wielki założył Nowy Radom.
 • 1360 - Radom otrzymał prawo magdeburskie.
 • 1360-1370 budowa kościoła św. Jana (farnego) z fundacji Kazimierza Wielkiego
 • 1383 - na sejmie w Radomiu obrano Jadwigę, córkę Ludwika, królową Polski
 • 1401 - w Radomiu zawarto pierwszą unię Polski z Litwą.
 • 1481 - w Radomiu zamieszkał drugi syn Kazimierza Jagiellończyka, królewicz Kazimierz (obecny patron miasta), który pod nieobecność przebywającego na Litwie ojca sprawował stąd rządy w Koronie.
 • 1489 - na radomskim zamku wielki mistrz zakonu krzyżackiego Jan von Tieffen złożył hołd królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi.
 • 1505 - obradujący w Radomiu sejm uchwalił konstytucję Nihil novi oraz wydał "Statut Łaski"- pierwszy zbiór ustaw państwa polskiego.
 • 1564 - według przeprowadzonej lustracji miasto liczyło 1800 osób, 180 domów, 14 jatek, 2 łaźnie i 2 młyny.
 • 1613 - Radom stał się siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego.
 • 1628 - miasto zostało zniszczone przez wielki pożar.
 • 1656 - podczas najazdu szwedzkiego, w Rynku, w domu nr 4 należącym do Adama Gąski kwaterował król szwedzki Karol Gustaw.
 • 1660 - po opuszczeniu miasta przez Szwedów liczyło ono 395 mieszkańców i 37 domów
 • 1737-1756 - budowa Kolegium Pijarów, według projektu Antonio Solariego
 • 1763 - przeniesienie Trybunału Koronnego do Warszawy, Radom liczył 1370 mieszkańców i 137 budynków
 • 1767 - Karol Radziwiłł zawiązał w Radomiu konfederację reakcyjnej magnaterii i szlachty, uznającej carycę Katarzynę II za gwaranta ustroju Rzeczypospolitej.
 • 1787 - Stanisław August Poniatowski powołał w Radomiu Komisję Dobrego Porządku.
 • 1795 - po II rozbiorze Polski Radom został włączony do zaboru austriackiego i staje się siedzibą Komisji Województwa Sandomierskiego, Komisji Obwodowej, Trybunału Cywilnego i Sądu Pokoju.
 • 1817 - założenie pierwszej świeckiej szkoły elementarnej
 • 1819 - Fryderyk August Schnierstein otworzył zakład garbarski, zapoczątkowując przemysłowy rozwój miasta.
 • 1825-1827 - wzniesienie gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego według projektu Antonio Corazziego
 • 1844 - Radom został stolicą guberni radomsko-kieleckiej
 • 1867 - powstanie guberni radomskiej, jednej z najbardziej uprzemysłowionych w Królestwie Polskim, miasto jako jedno z pierwszych w Królestwie otrzymało kanalizację.
 • 1885 - uruchomienie linii kolejowej z Dęblina do Dąbrowy Górniczej
 • 1901 - uruchomienie w Radomiu jednej z pierwszych w Królestwie elektrowni oraz miejskiej sieci oświetleniowej
 • 1911 - Radom liczył 51 934 mieszkańców.
 • 1920-1939 - Radom wszedł w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstały: fabryka chemiczna, wytwórnia broni, gazownia miejska, fabryka telefonów, fabryka obuwia.
 • 1935 - Radom uzyskał połączenie kolejowe z Warszawą.
 • 1938 - miasto liczyło 90 059 mieszkańców.
 • 1939-1945 - Radom został siedzibą dystryktu radomskiego w Generalnej Guberni.
 • 16 stycznia 1945 - wyzwolenie Radomia spod okupacji niemieckiej
 • 1948-1975 - otwarcie stałego Teatru Dramatycznego, początek budowy dzielnic "Obozisko" i "Planty", powstała Wieczorowa Szkoła Inżynierska, następuje rozbudowa struktur przemysłowych miasta
 • 1975 - w wyniku reformy administracyjnej Radom został stolicą województwa.
 • 25 czerwca 1976 - radomscy robotnicy rozpoczęli protest przeciw polityce rządu i PZPR, miasto stało się znanym ośrodkiem opozycji antykomunistycznej.
 • 4 czerwca 1991 - wizyta w Radomiu papieża Jana Pawła II
 • 1996 - Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska otrzymała rangę Politechniki Radomskiej.
 • 1999 - miasto Radom uzyskało rangę powiatu grodzkiego.
 • 2002 - kardynał Joseph Ratzinger obecny papież Benedykt XVI odwiedził Radom w związku ze święceniem Zygmunta Zimowskiego na biskupa

Edukacja

 • Politechnika Radomska
 • Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
 • Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
 • Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka
 • Wyższa Szkoła Handlowa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Kolegium licencjackie w Radomiu

Jednostki stacjonujące po 1945

 • 2. Ośrodek Szkolenia Lotniczego

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona miasta
Niezależne forum radomskich internautów
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.