Rada Bałtycka, CBSS (Rada Państw Morza Bałtyckiego, Council of the Baltic Sea States) to najważniejsza regionalna organizacja państw nadbałtyckich.
Rada powstała w marcu 1992 roku. W jej skład wchodzi 12 członków. Są to państwa mające różne powiązania ze strukturami unijnymi. Do Rady należą kraje UE: Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania; państwa, które odrzuciły członkostwo w UE: Islandia i Norwegia oraz pozostająca poza szansami na wejście do UE Rosja. Dwunastym członkiem Rady Bałtyckiej jest organ Unii Komisja Europejska, nie uczestnicząca w budżecie Rady i mająca status obserwatora. Organem wykonawczym Rady Bałtyckiej jest Bałtycka Rada Ministrów, powstała w 1994 w Tallinie. Koordynuje ona prace rządów członków Rady. Raz do roku odbywa się spotkanie przywódców państw członkowskich.
Głównym celem Rady Bałtyckiej jest utworzenie Bałtyckiej Strefy Wolnego Handlu. Rada zmierza do uproszczenia procedur tranzytowych na granicach państw członkowskich. Rada nie ogranicza się jedynie do działań gospodarczych - zajmuje się również problemami ochrony środowiska w rejonie Bałtyku.
Rada Bałtycka jest kontynuatorką Bałtyckiej Ententy, przymierza zawartego w 1934 roku pomiędzy Estonią, Litwą i Łotwą (rozwiązanego w 1940 po włączeniu tych państw do ZSRR).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.