Reichssicherheitshauptamt (RSHA) - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Centrala państwowej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa Sicherheitsdienst, jeden z dwunastu urzędów SS.
RSHA został utworzony 27 września 1939 roku na mocy rozkazu Heinricha Himmlera, (obowiązującego od 1 października 1939 roku). W skład RSHA wchodziła Tajna policja państwowa "Gestapo" oraz służba bezpieczeństwa Sicherheitsdienst, SD. Pierwszym szefem RSHA był Reinhard Heydrich "(Chef der Sicherheitspolizei und des SD)" od 1939 roku, do swojej śmierci w 1942 roku. Po śmierci Reinharda Heydricha, który zginął po zamachu w Pradze, kierownictwo nad RSHA objął Bruno Streckenbach. Jego miejsce zajął w styczniu 1943 roku Ernst Kaltenbrunner, sprawując owo stanowisko do końca wojny. Reichssicherheitshauptamt (RSHA) nadzorował również Einsatzgruppen - oddziały specjalne, które dopuściły się masowych mordów w krajach okupowanych przez Trzecią Rzeszę, zwłaszcza w Związku Radzieckim i Polsce.
RSHA dzielił się początkowo na 6, pózniej na 7 departamentów:
  • Departament I - personalny (Bruno Streckenbach)
  • Departament II - administracja i prawo (Warner Brest, pózniej płk. dr. Hans Nockenmann)
  • Departament III - Sicherheitsdienst, służba bezpieczeństwa (Otto Ohlendorf)
  • Departament IV - tajna policja państwowa "Gestapo" (Heinrich Müller)
  • Departament V - policja kryminalna "Kripo" (Arthur Nebe)
  • Departament VI - wywiad zagraniczny SD (Heinz Jost, później Walter Schellenberg)
  • Departament VII - ideologiczny (por. Franz Six)

Na czele Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy stali:

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.