Równina Wrocławska (318.53) to mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej. Rozpościera się pomiędzy Pradoliną Wrocławską a Przedgórzem Sudeckim. Jest to w przeważającej części urodzajna kraina rolnicza powstała na żyznych glebach próchnicznych wytworzonych na utworach lessowych. W części zachodniej wyodrębniono Wysoczyznę Średzką, o morenowym podłożu geologiczno-glebowym zajmującą 610 km kwadratowych, natomiast w części południowo-wschodniej płaską Równinę Grodkowską o powierzchni 625 km kwadratowych. Właściwa Równina Wrocławska, leżąca pomiędzy dolinami Oławy i Strzegomki, obejmuje 1251 km kwadratowych powierzchni.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.