Równina Słupska (także Równina Sławieńska, 313.43) jest przedłużeniem Równiny Białogardzkiej oddzielonym przez wał Wzgórz Koszalińskich. Powierzchnia jest jednak mało urozmaicona, miejscami zupełnie płaska. Zbudowana jest z gliny morenowej, piasków glacifluwialnych oraz iłów i mułków glacilimnicznych. W północnej części równiny ciągnie się pasmo moren czołowych pochodzących z ostatniej fazy (Gradzieńskiej) zlodowacenia Polski. Jest to obszar typowo rolniczy z trochę większym terenem leśnym z Puszczą Słupską.
W gminie Sławno znajduje się rezerwat „Janiewickie Bagno” o pow. 162 ha ze stanowiskiem maliny moroszki, powyżej Słupska utworzono Park Krajobrazowy Dolina Słupi o pow. 307,4 ha, w gminie Trzebielino powstał rezerwat „Torfowisko Zielin Miastecki” o pow. 46,5 ha, w gminie Kępice „Torfowisko Potoczek” (15,2 ha). Na terenie Puszczy Słupskiej istnieją rezerwaty tj. „Grodzisko Borzytuchom” (47 ha) z pomnikami przyrody, „Jeziora Małe” i „Duże Sitno” (40,6 ha), rezerwat krajobrazowy „Gołębia Góra” (7 ha) nad Słupią, „Gniazda Orła Białego” (10,4 ha), w gminie Sianów „Jodły Karniszewskie” (37,1 ha). Koło Ustki znajduje się rezerwat „Buczyna nad Słupią” (18,1 ha), i „Jezioro Młoda” (194,8 ha). Natomiast koło Sławna rezerwat „Sławieńskie Dęby” o pow. 34,3 ha.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.