Równik - pojęcie dotyczące takiej kuli, która obraca się wokół osi stycznej do średnicy tej kuli. Równik jest kołem wielkim powstałym wskutek przecięcia kuli płaszczyzną prostopadłą do tej osi i jest jednocześnie jej najdłuższym równoleżnikiem.
Równik kuli ziemskiej dzieli ją na dwie półkule: północną i południową, a jego długość wynosi około 40 070 km.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.