Równanie to wyrażenie złożone z dwóch wyrażeń algebraicznych połączonych znakiem relacji równości (np. = ).
Zmienne występujące w równaniu oznaczone symbolami literowymi nazywamy niewiadomymi. Wyrażenie po lewej stronie znaku równości nazywamy lewą stroną równania, wyrażenie po prawej stronie prawą stroną równania.
Równanie jest spełnione jeśli dla pewnych wartości niewiadomych wartości lewej i prawej strony są równe. Wartości niewiadomych, dla których równanie jest spełnione nazywamy rozwiązaniami równania lub pierwiastkami równania.
Rozwiązywanie równania to znajdowanie jego rozwiązań.
Równanie, które nie ma rozwiązań nazywamy równaniem sprzecznym.
Przykłady równań:
  • \[1+2=0 \] (równanie sprzeczne - nigdy nie jest spełnione)
  • \[a=\frac{2a+5}{a^2} \]
  • \[x+y=3 \] (równanie z dwiema niewiadomymi). Równanie to jest spełnione przez nieskończenie wiele par liczb, czyli ma nieskończenie wiele rozwiązań. Każde rozwiązanie dane jest regułą x: dowolne, y = 3 - x. Biorąc za x dowolne liczby rzeczywiste i wyliczając y z podanego wzoru, można otrzymać każde rozwiązanie badanego równania. Dla x = 2 otrzymujemy y = 1; dla x = -1 mamy y = 4 itd.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.