Różnorodność biologiczna (ang. biodiversity) jest to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosytemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.
Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże znaczenie mają:
  • zadrzewienia śródpolne
  • zagajniki
  • małe oczka wodne
  • miedze
  • kępy krzaków
  • torfowiska
  • stare, nawet nie użytkowane sady
  • spróchniałe drzewa i powalone pnie
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.