Faktyczni przywódcy ZSRR w porządku chronologicznym:
(w nawiasach podano pełnione w tym okresie funkcje, niekoniecznie pokrywają się one z okresem faktycznego sprawowania władzy jaki podano wcześniej)
  • 1917-1924 Włodzimierz Lenin (jako przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, czyli bolszewickiego rządu).
  • 1924-1953 Józef Stalin (jako sekretarz generalny KC KPR(b), WKP(b) i KPZR, oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych a potem Rady Ministrów ZSRR).
  • 1953-1955 Georgij Malenkow (jako przewodniczący Rady Ministrów ZSRR i przez krótki czas I sekretarz KC KPZR).
  • 1955-1964 Nikita Chruszczow (jako I sekretarz KC KPZR i przewodniczący Rady Ministrów ZSRR).
  • 1964-1982 Leonid Breżniew (jako I sekretarz a następnie sekretarz generalny KC KPZR i przewodniczący Rady Ministrów ZSRR, przez jakiś czas również przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, czyli formalnie głowa państwa).
  • 1982-1984 Jurij Andropow (jako sekretarz generalny KC KPZR i przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR).
  • 1984-1985 Konstantin Czernienko (jako sekretarz generalny KC KPZR i przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR).
  • 1985-1991 Michaił Gorbaczow (jako sekretarz generalny KC KPZR, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR i prezydent ZSRR).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.