Przerzutnik_Schmitta -
Przerzutnik Schmitta, (ang. Schmitt trigger), to w eletronice szczególny rodzaj obwodu komparatora.
Przerzutnik Schmitta zmienia stan wyjścia, kiedy poziom napięcia na jego wejściu wzrasta powyżej pewnego poziomu. Jednak po opadnięciu napięcia wejściowego poniżej tego poziomu stan wyjścia nie zmienia się od razu, a dopiero po przekroczeniu drugiej, niższej wartości odniesienia.
Standardowy układ komparatora oparty na wzmacniaczu operacyjnym daje na wyjściu maksymalne napięcie, kiedy wejście dodatnie ma wyższe napięcie, niż wejście ujemne, a kiedy napięcie na wejściu dodatnim spada poniżej tego na ujemnym, przełącza na minimalne napięcie.
Przerzutniki Schmitta wykorzystują histerezę w celu ochrony przed szumem, który w normalnym komparatorze powodowałby ciągłe przełączanie pomiędzy dwoma przeciwnymi stanami wyjścia, jeśli sygnał wejściowy oscylowałby wokół jednego poziomu progowego.
Przerzutniki Schmitta zawdzięczają swą nazwę wynalazcy, O. H. Schmittowi. Obecnie są wytwarzane przy użyciu wzmacniaczy operacyjnych, a poziomy progowe napięcia mogą być regulowane poprzez zmianę rezystancji R1 i R2:

Przykład

Przerzutnik_Schmitta -
Jeśli przerzutnik jest włączony (stan wysoki), napięcie wyjścia jest równe napięciu bieguna dodatniego szyny zasilania (+VS). V+ jest wtedy podzielnikiem napięcia pomiędzy Vin a +VS. Komparator porównuje V+ z zerem. VinR2 musi się równać −VSR1 aby V+ było równe zeru, więc Vin musi spaść poniżej −(R1/R2)VS aby wyjście się przełączyło. W tym momencie wyjście ma napięcie −VS, a próg przełączania przyjmuje wartość +(R1/R2)VS.
Obwód tworzy więc zakres przełączania symetryczny względem zera, z poziomami przełączania ±(R1/R2)VS. Napięcie wejściowe musi wzrosnąć powyżej górnej granicy tego zakresu, a następnie spaść poniżej granicy dolnej, aby napięcie wyjściowe przeszło w stan wysoki i z powrotem w niski. Gdy R1 rowne jest zeru lub R2 jest nieskończone (obwód rozwarty), szerokość powyższego zakresu kurczy się do zera, i układ zachowuje się jak zwykły komparator.
Szybkość przełączania przez op-amp pomiędzy szynami napięcia nazywamy szybkością narastania (opadania) napięcia wyjściowego. Wyjście może też być przystosowane do sterowania logiką dyfrową.

Link zewnętrzny

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.