Przepływ to opis ruchu płynu, podstawowe pojęcie z zakresu kinematyki płynów. W ujęciu ogólnym przepływ można scharakteryzować przez podanie pola prędkości płynu w zależności od współrzędnych przestrzennych i czasu.
Uproszczeniem zakładającym, że przepływ nie zmienia się w czasie, jest przepływ ustalony (w przeciwieństwie do nieustalonego). Przy takim założeniu równania Naviera-Stokesa i ciągłości przepływu przybierają prostrze formy.
Przepływ ustalony można stosować także w przypadku przepływu turbulentnego, który ze swej natury jest zmienny w czasie. Możliwe jest jednak wprowadzenie uśrednionych wartości opisujących przepływ, a także średnich kwadratowych wartości ich odchyleń. Podejście to znacznie komplikuje równania przepływu. Jest też możliwe w przypadku turbulentnego przepływu nieustalonego.
W przypadku płynu nielepkiego i przepływu bezwirowego, przepływ ustalony nosi nazwę przepływu potencjalnego ponieważ pole prędkości jest wtedy funkcją potencjalną.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.