Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł ten obejmuje:
 • przemysł chemii nieorganicznej - wytwarzający produkty na bazie takich surowców, jak: siarka, fosforyty, sole mineralne, składniki powietrza i inne materiały nieorganiczne
Często przemysł chemiczny dzieli się, ze względu na tonaż produkcji na:
 • tzw. wielką chemię - produkcja tanich półproduktów i produktów chemicznych na wielką skalę (w milionach ton), takich jak paliwa (benzyna, koks), większość tworzyw sztucznych, gazów przemysłowych (gaz koksowniczy, gaz syntezowy, gaz świetlny, chlor, tlen, azot) czy nawozów sztucznych.
 • chemię małotonażową - produkcja w stosunkowo niewielkiej skali (rzędu maksymalnie dziesiątków ton) kosztownych chemikaliów np: leków, kosmetyków, środków higieny, materiałów hi-tech itp.
 • przetwórstwo chemicznie - które nie produkuje chemikaliów jako takich, lecz tylko je przetwarza w produkty końcowe, poprzez mieszanie, obróbkę termiczną i mechaniczną lub tylko konfekcjonowanie (pakowanie).
Przemysł chemiczny charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością i niską pracochłonnością, ze względu na to, że większość operacji daje się tu dość prosto zautomatyzować.
Grupę krajów o najbardziej rozwiniętym przemyśle chemicznym tworzą: Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, Włochy, Brazylia, Wenezuela i kraje w rejonie Zatoki Perskiej.

Podział przemysłu chemicznego ze względu na rodzaj produkowanych wyrobów

 • przemysł koksowniczy
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł sodowy
 • przemysł kwasu siarkowego
 • przemysł nawozów sztucznych
 • przemysł tworzyw sztucznych
 • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • przemysł włókien sztucznych i syntetycznych
 • przemysł farb i lakierów
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł środków czystości
 • przemysł środków ochrony roślin

Czynniki lokalizacji

 • baza surowcowa
 • woda
 • wykwalfikowana siła robocza
 • rynek zbytu
 • baza energetyczna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.