#Ważniejsze waluty|Ważniejsze waluty 
- #Zobacz też|Zobacz też


A

agregat - akcja - akcja imienna - akcja użytkowa - akcja uprzywilejowana - akcjonariusz - akcyza - akord - akredytywa - aktywa - aktywność zawodowa - alians strategiczny - alimenty - alokacja efektywna zasobów - alokacja efektywna w sensie Pareta - amerykański model gospodarki - amortyzacja - analiza strukturalna sektora - aport - arbitraż - aukcja
   

B

bakszysz - bank - bank centralny - banknot - bankomat - bankowość - bankowość elektroniczna - bankructwo - bariera wejścia - bariera wyjścia - barter - baza monetarna - baza produkcyjna - bąbel spekulacyjny - bessa - bezrobocie - bilans - biorca cen - bilet - bilon - biznes - biznesplan - bon skarbowy - boom - budżet - budżetowanie - budżet domowy - budżet państwa - budżet przedsiębiorstwa
   

C

ceduła - cena - cena brutto - cena detaliczna - cena maksymalna - cena minimalna - cena netto - cena realna - cena relatywna - cena równowagi - cena rynkowa - cena urzędowa - cena wejścia - cena wyjścia - cenotwórca - centralne planowanie - cesja - ceteris paribus - cło - cło zaporowe - CPI - CRM - cykl koniunkturalny - czarny rynek - czarna strefa - czek - czesne - czynnik produkcji - czysta strata - czysty efekt dochodowy - czysty efekt substytucyjny - czysty monopol - czysty zysk
   

D

dealer - decyzje cenowe - decyzje inwestycyjne - deficyt - deficyt budżetowy - deflacja - deponent - depozyt - depozytariusz - deprecjacja - deregulacja - dewaluacja - dewizy - dług - dług publiczny - dłużnik - dobra - dobra Giffena - dobra kapitałowe - dobra komplementarne - dobra konsumpcyjne - dobra luksusowe - dobra niezbędne - dobra niższego rzędu - dobra normalne - dobra podstawowe - dobra społecznie niepożądane - dobra substytucyjne - dochód - dochód narodowy - dochód realny - dochód transferowy - dofinansowanie - dom maklerski - domiar - dopłata - dumping - dutki - dyskonto - dyskryminacja cenowa - dywidenda - dzielenie ryzyka - dziesięcina
   

E

ekonom - ebit - efektywna alokacja zasobów - efektywność - ekonometria - ekonomia - ekonomia darów - ekonomika - ekonomista - eksport - ekwiwalent - elastyczność popytu - embargo - emitent - ergonomia
   

F

faktura - FMCG - finanse - finansjera - franchising - franko - fundusze inwestycyjne
   

G

giełda - giełda papierów wartościowych - giełda towarowa - giełda walutowa - gospodarka - gospodarka narodowa - gospodarka rynkowa - gra rynkowa - grosz - gwarancja
   

H

handel - handel zagraniczny - haracz - hiperinflacja - hipoteka - holding - hossa
   

I

import - indeks giełdowy - inflacja - inkaso - innowacja - interwencjonizm - inwestor - inwestycja - inżynieria finansowa
   

K

kapitał - karta kredytowa - karta płatnicza - kasa - keynesizm - komornik - konsument - koszt - koszty produkcji - krach - kredyt - kryzys gospodarczy - krzywa Laffera - krzywa Phillipsa - krzywa podaży - krzywa popytu - księgowość - kwit - kwota
   

L

laissez-faire - leasing - list kredytowy - list zastawny
   

Ł

łapówka
   

M

majątek - majątek trwały - makler - makroekonomia - mandat - marketing - marża - mikroekonomia - mnożnik - moneta - monetaryzm - monopol - monopson - myto
   

N

nadwyżka - należność - napiwek - Narodowy Bank Polski - narodowy fundusz inwestycyjny - nieruchomość
   

O

obligacja - obligacja skarbowa - obrót - odsetki - oligopol - opcja - opcja amerykańska - opcja europejska - opcja sprzedaży - opcja zakupu - oprocentowanie - opłata - oszczędności - otwarty fundusz emerytalny
   

P

papier wartościowy - państwo opiekuńcze - paragon - parkiet - parytet - pasywa - pensja - pieniądz - podaż pieniądza - podatek - podatek dochodowy - podatek liniowy - podatek od wartości dodanej - podatek obrotowy - płaca - płynność - podaż - podmiot gospodarczy - podymne - pogłówne - polityka fiskalna - polityka refinansowa - polityka społeczna - pomoc społeczna - popyt - portfel - portfolio - portmonetka - powszechne świadectwo udziałowe - pranie brudnych pieniędzy - prawa Gossena - prawo do akcji - prawo poboru - produkt krajowy brutto - propinacja - prowizja - przedsiębiorczość - przemysł - przychód - punkt procentowy
   

R

rachuba - rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - rachunek uproszczony - recesja - remitent - renta - renta ekonomiczna - renta transformacyjna - rentier - rentowność - restrukturyzacja - rewaluacja - rezerwy obowiązkowe - rękojmia - rolnictwo - rozchód - rozliczenie - równowaga makroekonomiczna - rynek - rynek finansowy - rynek pieniężny - rynek kapitałowy
   

S

saldo - skarb - skarbnik - spadek - spłata - spółka - spółka akcyjna - spółka cywilna - spółka giełdowa - spółka jawna - spółka komandytowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - stopa procentowa - stopa zysku - statut - szara strefa - środek trwały
   

T

talar - targi - teoria wyboru konsumenta - towar - trasant - trasat - trust
   

U

ubezpieczenie - udział - udziałowiec - ulgi podatkowe - upadłość - upust - usługi - utarg
   

W

walne zgromadzenie akcjonariuszy - waluta - warrant - wartość - wartość bieżąca kapitału - wartość bieżąca netto - wartość dodana - wartość przeniesiona - wartość przyszła kapitału - wartość realna - weksel - wewnętrzna stopa zwrotu - wierzyciel - wierzytelność - windykacja - własność - wpłata - wydatek - wydajność - wynik finansowy - wypłata - wystawca weksla - wzór Blacka-Scholesa
   

Z

zabezpieczenie majątkowe - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zarządzanie - zarządzanie wiedzą - zdolność kredytowa - złota akcja - zysk
   

Ważniejsze waluty

dolar - euro - frank szwajcarski - funt szterling - jen - złoty
   
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.